Over Me and My body

Ontstaan - een korte geschiedenis

De winkel van Me & My Body werd geopend op 18 april 2014, maar de voorbereidingen startten al acht maanden eerder. Het begon allemaal in augustus 2013. Na zeventien jaar met veel plezier als bedrijfsleidster te hebben gewerkt in een lingeriewinkel, werd de winkel onverwacht opgeheven en kwam Fatima Saattschi op straat te staan.    

Kansen

Niet iemand die bij de pakken neerzit, begon Fatima direct met een zoektocht naar mogelijkheden om haar werkzaamheden elders voort te zetten. Zelf een winkel beginnen was altijd al een droom geweest, maar hoe financier je dat? De banken staan niet te trappelen om ook maar enige bijdrage te leveren voor een sector als de retail. In eerste instantie was een eigen winkel dus uitgesloten. Toen gebeurden er twee dingen tegelijk: uit onverwachte hoek werd bekend dat een mooi nieuw winkelpand zou verrijzen, midden in de Dorpsstraat van Zoetermeer, en ongeveer gelijktijdig werd een suggestie geopperd dat er wellicht andere mogelijkheden van financieren waren. Dat bracht de zaak aan het rollen.

Het plan

Fatima ging op onderzoek uit. Er bleken volop alternatieve manieren voor financiering mogelijk, sommige wat gunstiger dan andere. Voorwaarde was wel dat er een goed plan moest zijn. Die opdracht was een koud kunstje. Vanuit haar ervaring wist Fatima al dat er een krachtige behoefte bestond aan goede lingerie en badmode. Daarbij was het vooral duidelijk dat het moest gaan om het bedienen van zo veel mogelijk mensen, niet alleen diegenen die bedeeld zijn met ‘standaard’ maten. Het plan was dus een voortzetting van haar werk: biedt kwaliteit aan, zo veel mogelijk variatie, goed advies en goede service. Met dit plan in gedachten en de informatie uit haar zoektocht, formuleerde Fatima haar eigen financieringsmodel, gebaseerd op crowdfunding.  

Participatie en investering

Fatima kwam met twee mogelijkheden: een investeringsbijdrage en een participatiebijdrage. De investeringbijdrage is vergelijkbaar met een ‘gewone’ lening: men kan een bedrag investeren en dit bedrag wordt terugbetaald met een gunstige rente. Dat is vrij traditioneel. Minder traditioneel is de participatiebijdrage. Die bestond uit een bijdrage van 1000 euro, waarvoor de participant 1500 euro aan waardebonnen van de winkel ontving. Dat betekende een rendement van 50%! Het idee bleek aan te slaan: binnen drie maanden was er ruim 100.000 euro binnen en was de droom van een eigen winkel weer een stap dichterbij.

Verzet

Maar niet alles verliep zo soepel. Nadat de uitnodigingen om deel te nemen aan het lingerieproject waren verstuurd, duurde het even voordat de eerste toezeggingen en de eerste bijdragen binnen waren. Begrijpelijk, want het gaat over veel geld en over vertrouwen, dat vergt enige bedenktijd. Intussen betrad Fatima toch het gebruikelijke traject van een lening bij de bank. Daar werd een volledig uitgewerkt plan ingediend, met uitgewerkte prognoses en onderzoeken, maar dat bleek onvoldoende. Onder het mom van ‘er zijn nog wat meer gegevens nodig’ werd duidelijk dat er onvoldoende vertrouwen was. Inmiddels was het crowdfundingproject aangeslagen dat de bank in het geheel onnodig bleek. Eind januari 2014 werd besloten daadwerkelijk de stap te zetten en het huurcontract te tekenen.

Het project in de praktijk

Toen eenmaal was besloten dat de gedroomde winkel er zou komen, was er letterlijk werk aan de winkel. Er moest worden gebouwd, ingericht, collecties worden uitgezocht, kassasystemen worden geanalyseerd, alarmsystemen worden getest, kleuren moesten bij elkaar worden gepast, medewerkers moesten worden gezocht, een naam worden verzonnen, de marketing moest worden geregeld en wat al niet meer. Een periode van totale gekte tussen februari en de openingsdatum. Die openingsdatum was gepland op begin april, maar dat bleek niet haalbaar. Uiteindelijk konden de deuren op 18 april 2014 worden geopend.

Een nieuw begin

Het werd een droomstart. Zo ontzettend veel positieve reacties van vele oude bekenden, maar ook onverwacht veel nieuwe klanten die blij verrast waren, of het project hadden gevolgd. De eerste weken brachten dan ook geen rustig vaarwater. Het werd duidelijk dat Fatima’s uitgangspunt, dat iedereen recht heeft op lingerie of badmode met de juiste maat, goed aansloeg. Dat was dan ook de inspiratie voor de slogan: ‘omdat niet iedereen hetzelfde is’. Zonder hulp van een bank, maar met de hulp van de mensen die er in geloofden, is het gelukt een goed lopend bedrijf te starten. Na ruim twee jaar blijkt het vertrouwen van de particuliere deelnemers terecht. Er is behoefte aan onze producten en, misschien nog wel meer, aan de manier waarop we met de klanten en producten omgaan: met zorg, aandacht en expertise.